Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

18.11.2015 17:40
Johannes Nakken
Æresmedlem fra 2015
Johannes Nakken
Johannes Nakken har bred fiskeribakgrunn, her fotografert i 2012 som var året han gikk av som direktør i Norges Sildesalslag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Johannes Nakken ble på Landsmøtet i 2015 utnevnt som Fiskarlagets 52. æresmedlem. Nakken ble utvent sammen med Reidar Nilsen og Jan Skjærvø.

Det var leder i Fisakrlaget Kjell Ingebrigtsen som inviterte Landsmøtet til å innvotere Johannes Nakken som æresmedlem. Han sa følgende i forbindelse med dette:

«Johannes Nakken, født 24.august 1950 er oppvokst i en fiskerfamilie hvor faren Ole var en sentral person i fiskernes organisasjoner. Ole Nakken ble æresmedlem i Norges Fiskarlag i 1973.

Etter gymnaset utdannet Johannes seg til siviløkonom ved Norges Handelshøgskole i Bergen. Han utdannet seg videre til fiskeskipper ved Fiskarfagskolen i Austevoll og har fra 1967 – 1990 til sammen 12 år i fiskebåten. Fra 1974-1975 var han fiskeristipendiat i London. Fra 1978-1979 var han salgsmedarbeider i Nordsildmel. Johannes har også vært fiskerirettleder fra 1979-1981.

Norges Sildesalgslag har hatt stor nytte av Johannes Nakkens kunnskaper om norsk fiskerinæring. Fra 1990-1994 var han konsulent og omsetningssjef i laget og han ble i 1995 salgsdirektør. Han ble ansatt som administrerende direktør i Norges Sildesalgslag i 2000, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i 2012.

Johannes har også hatt tillitsverv i fiskernes organisasjoner. Han har vært formann i Hordaland Rederiforening, Styremedlem i Feitsildfiskernes Salgslag og i Hordaland Fiskarlag.

Før Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2001 ble det satt ned et ressursfordelingsutvalg som skulle legge fram forslag til fordeling av ressursene mellom ulike flåte- og redskapsgrupper. Johannes ble av Landsstyret spurt om å lede dette viktige utvalget og han takket ja til oppdraget. En oppgave som både krevde menneskelige egenskaper og gode kunnskaper om norsk fiskerinæring. Det står stor respekt av det arbeid som Johannes la ned som leder av utvalget.

Johannes Nakken har også gjort seg bemerket på den politiske arena. Han var statssekretær i Fiskeridepartementet fra 1997-1999.

Med dette som bakgrunn vil jeg invitere Landsmøtet til å innvotere Johannes Nakken som æresmedlem i Norges Fiskarlag.»