Ansatte Norges Fiskarlag

Jan Henrik Sandberg
Jan Henrik Sandberg
Seniorrådgiver
976 82 469

Jan Henrik han vært ansatt som seniorrådgiver i Fiskarlaget med ansvar for forskning, areal- og miljøsaker i kystsonen siden 2011.

Han har vært tilknyttet Fiskarlaget siden 2006, da han var prosjektleder/FoU-koordinator for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) med kontorsted hos Fiskarlaget.