Ansatte Norges Fiskarlag

Joakim Martinsen
Joakim Martinsen
Fagsjef
913 36 034

Joakim Martinsen jobber som fagsjef med organisasjonsfaglige saker som hovedarbeidsområde.

Han har jobbet i Norges Fiskarlag siden 2007. Han er utdannet Skipsfører og Fiskerikandidat, og i tillegg har han følgende arbeidsområder: Sjøsikkerhet, fartøyregelverk kompetansekrav, farled og havn.

Joakim Martinsen har også forskningskontakten mot flere aktuelle forskningsmiljø, og hadde frem til 2014 prosjektlederansvaret for Fiskarlagets samarbeidsprosjekt mot de russiske fiskeriorganisasjonene.