Ansatte Norges Fiskarlag

Marit Hiim Haugseth
Marit Hiim Haugseth
Leder Russlandsprosjektet
93008482

Marit Hiim Haugseth arbeider i stillingen som prosjektleder for samarbeidsprosjektet med russiske fiskeriorganisasjoner i Murmansk. Hun er statsviter med master i russiske studier. 

Marit Hiim Haugseth startet i stillingen 29. august 2016.

Hun har de siste årene før tiltredelse i prosjektstillingen i Fiskarlaget bodd og arbeidet i Kirkenes, der hun var kommunalsjef og kontorsjef i Sør-Varanger kommune. Her var hun også ansvarlig for alt internasjonalt arbeid i kommunen.

Marit Hiim Haugseth er opprinnelig fra Lier ved Drammen og bor sammen med sin mann og fire barn i Trondheim.

Norges Fiskarlags Russlandsprosjekt har vært drevet siden 2006, da det ble etablert et nært samarbeid med to russiske fiskeriorganisasjoner i Murmansk. Prosjektet er medfinansiert av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Hovedhensikten er å utvikle samarbeid og dialog og bidra til å styrke kontakt mellom næringene på begge sider av grensen.