Ansatte Norges Fiskarlag

Svein Harald Antonsen
Svein Harald Antonsen
Rådgiver
93 43 13 18

Svein Harald Antonsen er fra januar 2019 ansatt som arkivleder i Norges Fiskarlag.

Svein Harald Antonsen (52) er bosatt i Skaun sør for Trondheim og har utdannelse innen arkiv på høyskolenivå, med utfyllende kunnskap fra Universitetet i Oslo innen forvaltningsinformatikk, digital forvaltning og forvaltningsrett.

Antonsen er ansatt i en 40 prosents stilling med ansvar for avsluttende planlegging og innføring av sak- og arkivsystemet Elements. Samtidig med innføringen av det nye systemet effektiviserer organisasjonen sitt postmottak og etablerer en ny felles arkivtjeneste for hovedlaget i Trondheim og for de fleste andre enhetene i organisasjonen.

Svein Harald Antonsen har også bred erfaring og god kompetanse om utfordringer og muligheter innen systemutvikling fra Juridisk fakultet, avdeling for informatikk ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han arbeidet med dokumenthåndtering og elektronisk arkiv i flere etater og på flere nivå i det offentlige.