Ansatte Norges Fiskarlag

Hanna Bakke-Jensen
Hanna Bakke-Jensen
Rådgiver
900 13 381

Hanna Kristie Bakke-Jensen arbeider med et bredt spekter av medlems- og organisasjonsfaglige saker.

Hanna Kristie Bakke-Jensen ble ansatt som rådgiver i Norges Fiskarlag fra 12. august 2019.

Hun har en bachelor i statsvitenskap etterfulgt av en master i organisasjon og ledelse fra universitetet i Tromsø.

Hanna er fra Båtsfjord og har hatt en rekke verv i Høyre og blant annet vært leder av Finnmark Unge Høyre og medlem av fylkesstyret i Finnmark Høyre.

Hanna Kristie Bakke-Jensen har også vært praktikant i Høyres Stortingsgruppe og for Nord-Norges Europakontor i Brussel, samt hatt en rekke studentpolitiske verv under studietiden.