Landsmøtet 2019

Kategori
Hovedadministrasjon
Dato
30. oktober 2019 09:00 - 31. oktober 2019 14:30
Norges Fiskarlags Landsmøte 2019. Møtet holdes ved Scandic Nidelven i Trondheim.

Norges Fiskarlags landsmøte holdes ved Scandic Nidelven hotell i Trondheim 30.–31. oktober.

I tillegg til organisasjonens landsmøterepresentanter og andre tillitsvalgte, venter vi deltakelse fra myndighetene, forvaltningen, politiske miljøer, interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer, salgslagene og andre, inkludert media. Totalt er det ventet godt og vel 300 deltagere til møtet. 

Merk at møtedokumentene til dette Landsmøtet kun vil bli tilgjengelig gjennom vår nye NF Landsmøte-app. Vi sender ut en SMS til alle påmeldte delegater og gjester i uke 42 med informasjon om tilgang til denne appen, slik at du kan finne alt av formell og praktisk info som ligger i appen i god tid før møtestart.

Alle som skal delta i møtet bes om å ta med sin egen lese- og skriveenhet; altså nettbrett, PC/Mac og/eller mobiltelefon for å kunne følge saksgangen på appen under selve møtet. På denne enheten må du ha tilgang til den e-postadressen som du brukte da du registrerte din deltakelse på Landsmøtets påmeldingsportal, slik at du kan starte og ta i bruk appen på den enheten du ønsker å bruke. 

Landsmøtet i Norges Fiskarlag er organisasjonens øverste organ, og dagsorden for møtet er knyttet opp mot to viktige hovedtema:

  • Regjeringens nye kvotemelding
  • Tilpasning av fiskeflåten i forhold til kvotemeldingen og nye miljøkrav

Dagsorden for møtet finner du i dette vedlegget: Landsmøtet 2019, endelig program

 
 

Datoer

  • Fra 30. oktober 2019 09:00 til 31. oktober 2019 14:30

Drevet av iCagenda