Reguleringsmøtet

Kategori
Kontaktmøte
Dato
6. november 2019 00:00 - 7. november 2019 00:00
Reguleringsmøtet holdes hos Fiskeridirektoratet i Bergen

Norges Fiskarlag har oversendt alle sine innspill til Reguleringsmøtet og Fiskeridirektoratet har nå synliggjort våre innspill på sin nettside. 

Reguleringsmøtet er Fiskeridirektørens arena for planlegging av fiskeriene. Det holdes to årlige møter, der høstmøtet omhandler forslag til neste års reguleringer, mens møtet på forsommeren i større grad omhandler behov for å justere inneværende års reguleringer.

Fiskarlagets innspill til neste års reguleringer er alle behandlet etter en organisasjonsprosess med sluttbehandling i Landsstyrets høstmøte.

Alle våre innspill er fortløpende sendt over til Fiskeridirektoratet, som legger både Fiskarlagets og andre organisasjoners innspill ut til påsyn på sin side.

Se informasjon om møtet og innspill git til Fiskeridirektoratet på deres nettside. (ekstern lenke).

Norges Fiskarlag sender en bredt sammensatt delegasjon til møtet. 

 
 

Datoer

  • Fra 6. november 2019 00:00 til 7. november 2019 00:00

Drevet av iCagenda