Kystkulturprisen

16.11.1994 00:00
Kystkulturprisen 1994
Norges Fiskarkvinnelag - "Fiskarkjærringan"
Kystkulturprisen 1994
Solfrid Evensen tok mot prisen som leder av Norges Fiskarkvinnelag
Foto: Jon Lauritsen/Mea

Norges Fiskarkvinnelag har deltatt som samarbeidspartner for Norges Fiskarlag og bidratt i mange viktige saker som direkte og indirekte har berørt fiskernes ve og vel helt siden det første fiskerkvinnelaget ble stiftet i Kristiansund i 1947.

Norges Fiskarkvinnelag ble blant annet etablert som et resultat av problemer og utfordringer fiskerne og deres familier hadde, og dette var utfordringer kvinnene bidro til å løse.

Organisasjonen har arbeidet med en rekke saker som de også har fått gjennomslag for, som sykelønnsordningen og Fiskerpensjon, det var Fiskerkvinnelaget etablerte også barnehager og drev disse i mange år før kommunene tok over.