Kystkulturprisen

18.11.2015 21:35
Pris til Roy Jacobsen
Fikk Kystkulturprisen
Pris til Roy Jacobsen
Forfatteren Roy Jacobsen ble tildelt Kystkulturprisen på Fiskarlagets Landsmøte
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Forfatteren Roy Jacobsen er tildelt Norges Fiskarlags Kystkulturpris for 2015. Han gis prisen for sin tydelige stemme for kysten og kystkulturen.

Norges Fiskarlags Kystkulturpris ble opprettet i 1990 og gis til en person eller institusjon som: På en uegennyttig og aktiv måte har stimulert og fremmet forståelse for en levende kyst- og fiskerkultur i Norge.

Prisen gis i år for 11. gang etter at den første gang ble delt ut under Landsmøtet i 1992.

Av statuttene for prisen går det frem at:

  • Fiskarlagets mål er en næringsutvikling basert på arvet innsikt, forståelse og næringstilhørighet, i kombinasjon med moderne kunnskap og teknologi. For å nå dette målet må kystens folk delta i arbeidet med å skape en utvikling i samsvar med sine mål og interesser. Da er det viktig å være stolt over egen tilhørighet, og ha tro på eget verd og egne verdier. Norges Fiskarlags Kystkulturpris skal være et virkemiddel i denne sammenheng.

Prisen ble delt ut av nestleder Jonny Berfjord og under tildelingen på festmiddagen under Landsmøtet sa Berfjord at Kystkulturprisen i år gis til en forfatter som på en aktiv måte har stimulert og fremmet forståelsen og bakgrunnen for den levende kyst- og fiskerikulturen i Norge.

-Fiskarlaget ønsker å gi Kystkulturprisen til denne forfatteren fordi han på en god måte har fått frem betydningen av havet som nasjons- og kulturbygger – og at det er havet vi har levd av.

Berfjord viste til at Roy Jacobsen har sagt at hvis vi skal lage en sannferdig oppsummering av kulturen i landet vårt, og det som har bidratt til den økonomiske velstandsutviklingen, så må kystbefolkningen med.

-Høsten 2013 påpekte Jacobsen også at kystkulturen var bortimot usynlig i planleggingen av Grunnlovsjubileet i 2014: «Det er havet vi har levd av, ikke jorda!» uttalte forfatteren som kom med gjennombruddsromanen «Seierherrene» i 1991 og romanene «De Usynlige» i 2013 og «Hvitt Hav» i 2015, der han gir en fantastisk kulturhistorisk reise inn i vår nære fortid – med kystbefolkningen i sentrum, sa Jonny Berfjord.

Han viste til at bøkene til Roy Jacobsen gir detaljerte beskrivelser av slitet og utfordringene som kystens folk hadde, men gir oss også innblikk i den store evnen de hadde til å løse utfordringene.

 

Om prisen

Norges Fiskarlags Kystkulturpris gis med en gavesjekk på kr 10 000 og en gravert krystallvase

Prisen ble første gang utdelt på Norges Fiskarlags Landsmøte 1992 og følgende er tildelt prisen:

1992 Johan Bojer Godal

1994 ”Fiskarkjærringan” v/Norges Fiskarkvinnelag

1996 Johan Borgos

2001 Amy Lightfoot

2003 Jon van der Eynden

2005 Torunn Herje

2007 Arve Tunheim

2009 Helge Stangnes

2011 Sverre Jan Nordmo

2013 Thorvald Tande Sr