Landsmoetet 2017

Landsmøtet

20.11.2015 08:15
Landsmøtevedtak
Landsmøtet 2015
Landsmøtevedtak
Landsmøtet 2015 under en av avstemmingene i møtet
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Landsmøtet 2015 er avsluttet med enstemmig tilslutning til organisasjonssaken og klare flertallsvedtak i øvrige saker. Vedlagt er vedtakene i de to største sakene på Landsmøtet; om næringens og organisasjonens fremtid.

De to store sakene på Landsmøtet 2015 var:

Landsmøtets vedtak i begge saker er lagt inn som link i begge sakene (over). Du finner også dokumentene i menypunktet med samme navn, under hovedlagets dokumentsamling.