Medlemsbladet MEA

19.03.2014 00:00
Mea nr 1 - 2014
Mea nr 1 - 2014

Årets første medlemsblad tar pulsen på at det nå er både grunnlovsjubileum og hovedsesong for torskefiskeriene.

I forbindelse med Lofotfisket kan du lese om Fiskarlagets Sikkerhetsstyringssystem og medlemsfordelen: Kvalitetshåndboken