Hovedarbeidsutvalg Båteierseksjonen

Medlem
97123619
Fiskarlaget Nord
Medlem
91 13 37 53
Møre og Romsdal Fiskarlag
Medlem
95 92 05 80
Møre og Romsdal Fiskarlag
Medlem
97 19 18 22
Nordland Fylkes Fiskarlag 
Medlem
91 80 00 62
Nordland Fylkes Fiskarlag 
Medlem
99 51 41 91
Fiskarlaget Midt-Norge
480 98 471 | 78 41 85 04
Fiskarlaget Nord
97654623
Fiskerlaget Sør
77 84 82 25/48 17 47 25
Fiskebåt
91 83 80 25 | 47 86 01 44
Sogn og Fjordane Fiskarlag/Sør-Norges Not 
99 30 83 15
Fiskarlaget Nord
99262515
Nordland Fylkes Fiskarlag
93875858
Fiskarlaget Vest