Hovedarbeidsutvalg Båteierseksjonen

Ole Mindor Myklebust
Ole Mindor Myklebust
911 99 589

Ole Mindor Myklebust representerer Møre og Romsdal Fiskarlag