Hovedarbeidsutvalg Båteierseksjonen

Stig Myhre
Stig Myhre
95 08 33 26

Postboks 34
7901 Rørvik

Fiskarlaget Midt-Norge