Hovedarbeidsutvalg Båteierseksjonen

Olaf Iversen
Olaf Iversen
97654623

Fiskerlaget Sør