Mannskapsseksjonen

Mannskapsseksjonen
Mannskapsseksjonens informasjonsfolder

Mannskapsseksjonen har laget ny informasjonsbrosjyre som nå er tilgjengelig for alle fiskere. Seksjonen er fagforening for og av ansatte fiskere tilknyttet Norges Fiskarlag.

Brosjyren er publisert i januar 2017.

Skjema for oppsigelse

Skjema som fylles ut ved oppsigelse

Oppgjørsskjema

Skjema for oppgjør til mannskap

Fiskerioverenskomst 2019-2020

Fiskerioverenskomst 2019-2020 er en tariffavtale som er inngått mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. 

Formålet er å sikre at Fiskarlagets medlemmer har en avtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser på en best mulig måte.

Fiskerioverenskomsten med tilhørende oppgjørsavtaler er bindene for alle medlemmer av Norges Fiskarlag som omfattes av avtaleverket.

Gjeldende avtale skal reforhandles neste gang høsten 2020.