Hovedarbeidsutvalg Mannskapsseksjonen

Lars E. Halvorsen
Lars E. Halvorsen
91 76 93 44

Representant for Møre og Romsdal Fiskarlag