Hovedarbeidsutvalg Mannskapsseksjonen

Jan Petter Børresen
Jan Petter Børresen
Formann
41 42 64 01

Valgt som styreleder fra 2018.

Jan Petter er fra Nordland.