Hovedarbeidsutvalg Mannskapsseksjonen

Formann
41 42 64 01
Valgt som styreleder fra 2018. Jan Petter er fra Nordland.
92 80 74 59 / 95 21 20 21