Fiskarlaget Nyheter

2020-03-31 10:15
Snurrevad får nytt område
Henningsvær
Kartutsnitt som viser henstillingsområdet og passive redskaper i sjøen for noen dager siden
Kart: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet i Nordland har opprettet et såkalt henstillingsområde for fiske med snurrevad i Henningsværstraumen. Området er tilgjengelig til senest 15. april.

Fiskeridirektoratet region Nordland har på oppfordring fra Norges Fiskarlag besluttet å opprette et henstillingsområde i Henningsværstraumen, som er eksklusivt tilgjengelig for fiske med snurrevad. 

Norges Fiskarlag bad sist uke om at det opprettes et henstillingsområde for snurrevad i Henningsværstraumen og om at det gis et midlertidig unntak fra fjordlinjereguleringene i 14 dager avgrenset til Henningsværstraumen, slik at fartøy under 15 meter tillates å fiske med snurrevad i nevnte område. 

Ønsket om henstillingsområdet er begrunnet med at både garn og snurrevadfartøy forsøker å utøve sine fiskerier i Henningsværstraumen. Redskapstettheten er derfor svært høy i dette området for øyeblikket, og det har vært tilløp til konflikter mellom brukstyper. 

Norges Fiskarlag har etter en helhetsvurdering tilrådd etablering av et slikt henstillingsområde for snurrevadfiske. 

Henstillingsområdet i Henningsværstraumen illustreres i det vedlagte kartutsnittet og har følgende koordinater: 

1. N 68°07.53 E 014°01.62 

2. N 68°06.22 E 014°01.76 

3. N 68°06.47 E 014°05.71 

4. N 68°07.73 E 014°05.73

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.