fbpx

Fiskarlaget Nyheter

Skriv ut
02.10.2018 15:10
Forslår unntak om hvile
Ny rapport
Forslår unntak om hvile
Foto: Jan-Erik Indrestrand

En arbeidsgruppe foreslår å innføre en ny unntaksbestemmelse knyttet til hviletid for næringen. Rapporten er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe og oversendt Sjøfartsdirektoratet.

Gjennom en grundig kartlegging av arbeids- og hviletid gjennomført vinteren 2018, er det vist at hviletidsbestemmelsene er utfordrende for deler av fiskeflåten. 

Bakgrunnen for rapporten er gjennomføring av en internasjonal konvensjon om arbeid- og levevilkår i fiskeflåten (ILO188), som aktualiserte praktiseringen av hviletiden i den norske fiskeflåten.

I juni i år nedsatte Sjøfartsdirektoratet en topartssammensatt gruppe som skulle se nærmere på utfordringene opp mot det handlingsrommet som konvensjonen gir og øvrig nasjonalt og internasjonalt regelverk. 

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet, Mannskapseksjonen i Norges Fiskarlag, Pelagisk Forening, Kystfiskarlaget og Norges Fiskarlag med representasjon fra Fiskebåt og Fiskerlaget Sør.

Arbeidsgruppen har ferdigstilt sitt arbeid og foreslår en ny unntaksbestemmelse for Sjøfartsdirektoratet. Bestemmelsen innebærer at en kan redusere kviletida ned til seks timar i døgnet, så lenge kvar enkelt er sikra minimalt 70 timer hvile i løpet av en 168 timersperiode. (1 uke)

Videre legges det opp til en modell hvor kun avvik fra hviletidsbestemmelsene dokumenteres. Dette henger sammen med ønske om å ikke pålegge fiskerne et ytterligere tungt rapporteringsregime, men som allikevel innfri kravet om dokumentasjon av hviletid.

Arbeidsgruppen har vært ledet av fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag som sier seg godt fornøy med arbeidet og resultatet.

– Å drive fiske krever fleksibilitet. Forslaget fra arbeidsgruppen er med på å gi næringen fleksibilitet. Nå er det opp til Sjøfartsdirektoratet å følge opp arbeidet videre.

Rapporten er altså oversendt Sjøfartsdirektoratet som nå vil vurdere videre oppfølging.

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.