fbpx

Aktuelt

Skriv ut
17.01.2019 08:35
Settes på vent
Organisasjonssaken
Settes på vent
Daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord
Foto: Fiskarlaget Nord

Fiskarlaget Nord setter prosess knyttet til Nord-Norges Fiskarlag på vent. Dette er klart etter et styremøte i Fiskarlaget Nord.

Pressemelding:

Fiskarlaget Nord viser til den pågående prosessen mellom Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag knyttet til en eventuell etablering av et Nord-Norges Fiskarlag.

Styret i Fiskarlaget Nord har den 16.januar 2019 behandlet spørsmål om hvorvidt det skal legges opp til sammenfallende årsmøter i Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag i 2019. Dette med sikte på å skulle gå sammen for å konstituere det nye Nord-Norges Fiskarlag. Det er lagt til grunn at en beslutning om å arrangere felles årsmøter krever rimelig trygghet om at en sammenslåing vil finne sted.

Med utgangspunkt i status i forhandlingene finner ikke styret i Fiskarlaget Nord at det er grunnlag for å konkludere med at en sammenslåing er så nærliggende at felles årsmøter bør arrangeres. Det legges fra Fiskarlaget Nord følgelig opp til at årsmøter i Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag arrangeres separat og på ordinær måte.

Styret er ikke avvisende til videre dialog med Nordland Fylkes Fiskarlag om sammenslåing, men mener det er naturlig at en eventuell videre prosess tas opp etter de respektive årsmøter i 2019, der begge lagene får anledning til å gjøre nødvendige avklaringer.

Styret i Fiskarlaget Nord ser det som riktigst og nå prioritere å følge opp medlemmenes interesser på andre områder. Det vises spesielt til de avgjørende viktige prosesser knyttet til oppfølgingen av Eidesen-utvalgets innstilling og den ventede stortingsmeldingen om et nytt kvotesystem. 

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.