fbpx

Fiskarlaget Nyheter

Skriv ut
18.01.2019 12:05
Stø kurs
Regjeringserklæringen
Stø kurs
Kjell Ingebrigtsen reagerer positivt på regjeringeserklæringen
Foto: Jan-Erik Indrerstrand

– Jeg oppfatter regjeringserklæringen som relativt tydelig på at det holdes stø kurs i norsk fiskeripolitikk. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Den nye firepartiregjeringen har nå lagt ut sin erklæring fra Granavolden. (ekstern lenke)

– Fiskerikapittelet leser jeg som en god avklaring på en rekke punkter. I hovedsak ser jeg en videreføring av en politisk linje med en ansvarlig og god forvaltning som grunnlag. Det understrekes at Norge skal videreutvikle og styrke sitt internasjonale omdømme som en av verdens fremste sjømatnasjoner. Dette er god lesning, sier Ingebrigtsen.

– I enkeltsaker registrerer vi at regjeringen vil opprettholde dagens nivå med en stor kystflåte og ikke åpne for å kunne slå sammen kvoter for fartøy under 11 meter, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han fremhever det som meget viktig at erklæringen anerkjenner og er på linje med fiskerne om at de tre viktigste pilarene i lovverket for næringen skal ligge fast.

– Det står svart på hvitt at grunnprinsippene i deltakerloven, Fiskesalgsloven og havressursloven ligger fast. Dette er svært viktige prinsipper og handler om nasjonal selvråderett og en tydelig videre retning for norsk fiskeripolitikk, understreker lederen i Fiskarlaget.

Ingebrigtsen mener det er både viktig og betryggende at erklæringen også stadfester og er tydelig på at norsk sjømatnæring ses på og skal videreutvikles som en viktig framtidsnæring.

– Jeg er fornøyd med å lese at regjeringen er tydelig på at de ønsker å legge til rette for lønnsomhet og bærekraft, og at også markedsadgang blir løftet opp som viktig prioritet for å skape størst mulig verdi av våre ressurser.

Vi gjengir her fiskeridelen av Granavoldenerklæringen:

Våre felles fiskeriressurser er en evigvarende ressurs som kan bidra til vekst og verdiskaping i hele landet, forutsatt en ansvarlig forvaltning. Regjeringen vil derfor basere sitt uttak av havressursene på faglige råd, og bekjempe ulovlig fiske. Det er fortsatt behov for aktiv forvaltning av store sjøpattedyr. Forskning og kunnskapsutvikling er viktig for å øke mulighetene for å beskatte arter som i dag ikke utnyttes kommersielt. Regjeringen vil hindre unødvendig regulering av flåten og modernisere kvoteordningen.

Regjeringen vil:

 • Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter.
 • Legge til rette for en innovativ, lønnsom og bærekraftig sjømatnæring.
 • Vurdere nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen.
 • Sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.
 • At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.
 • Ikke gjennomføre strukturendring for fartøy under 11 meter.
 • Ikke foreta omfordeling av fiskeressurser mellom fartøygrupper.
 • Ikke gjøre endringer hva gjelder taket for strukturordningen i de ulike flåtegruppene. Strukturkvoter faller tilbake til gruppen ved periodens utløp.
 • Etablere en finansieringsordning knyttet til finansiering av overflødige båter som følge av samfiskeordningen.
 • Rydde opp i uheldige sider ved pliktsystemet.
 • At grunnprinsippene i deltakerloven, Fiskesalgsloven og havressursloven ligger fast.
 • Trappe opp kampen mot ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet.
 • Arbeide for at industrien får tilstrekkelig tilgang på råstoff.
 • Arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser.
 • Øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, blant annet på fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring.

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.