fbpx

Aktuelt

Skriv ut
06.03.2019 10:50
Seismikk på Ormen Lange
Dialog om løsning
Seismikk på Ormen Lange
Kartutsnitt av det aktuelle området
Ill: Norske Shell

Norges Fiskarlag har hatt dialogmøte med Norske Shell og Fiskeridirektoratet for å diskutere den planlagte seismikken ved Storegga i Norskehavet til sommeren.

Norske Shell skal i år gjennomføre en 4D-seismikk ved Ormen Lange på et 998 km² stort område. Seismisk aktivitet ved Ormen Lange-feltet på Storegga er svært utfordrende å få til uten å komme i konflikt med fiskeri, og dialog er avgjørende for å forsøke å få til minst mulig påvirkning av seismikken på fiskeriene i området.

I forkant av møtet fikk Norges Fiskarlag oversendt planene for aktiviteten ved Storegga, og det har vært god dialog mellom Fiskarlaget, Møre og Romsdal Fiskarlag og lokale fiskere i forbindelse med planene som ble lagt frem for å kartlegge fiskeriinteressene som blir berørt av den planlagte aktiviteten i området.

I møtet presenterte Norske Shell sine planer, og de har et ønske om å være ferdig med undersøkelsene før september. I tillegg til dette oppfatter Norske Shell at det vil være restriksjoner på utførelsen av seismikk på grunn av fiskeriaktivitet ved Storegga som historisk har startet i midten av juni.

Den seismiske undersøkelsen som Shell planlegger på Ormen Lange feltet ligger svært nært opp til området på Storegga som er stengt for garnfiske i perioden 1/9–30/4. Når denne sonen åpner 1. mai så er det stor aktivitet i fisket etter lange i dette området. Aktiviteten tar seg ytterligere opp når blåkvitefisket starter opp den 20. mai.

– Skal en få til en god sameksistens i dette området så bør undersøkelsen trekkes lengst mulig ut på sommeren, spesielt de sørøstligste linjene, sier Ole Morten Sorte i Møre og Romsdal Fiskarlag. Det er også viktig med god dialog med de berørte fiskerne som opererer i dette området.  

Bildetekst: Fra venstre Kjetil Pedersen, Svein Tormod Pedersen, Roy Gjerstad, Ingmund Pedersen. Kjetil, Svein Tormod og Ingmund jobber på Hellskjær mens Roy driver Marilena mi.                                                              Foto: Priv.

Fiskerne Kjetil Pedersen og Ingmund Pedersen, som begge jobber om bord på Hellskjær som fisker i området, har begge bidratt med innspill i prosessen. De poengterte blant annet dette:

«Vi ser helst at oppstart blir utsatt til starten av juli måned samt at oppstarten blir gjort i det nordvestre hjørnet i området. Grunnen til dette er gyting til lange, blålange og brosme. Det vil også minimere skremselseffekten på fisk. En annen grunn til å starte etter 1. juli er at det erfaringsmessig er lite aktivitet i området rundt storneset, eller nord for 63° 30”N før andre åpningen i direktefiske etter blåkveite som åpner 5. august.»

Fagansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen i Norges Fiskarlag sier hun etter dialogmøtet i Trondheim oppfatter Norske Shell slik at de forsøker å gjøre det de kan for å følge fiskernes råd ved gjennomføring av den seismiske aktiviteten ved Storegga i sommer, det vil si arbeide etter en tilpasset og senere oppstart enn opprinnelig planlagt.

Norske Shell opplyste også at de ønsker å møte de lokale fiskerne som fisker ved Ormen Lange og Møre og Romsdal Fiskarlag i forkant av undersøkelsen slik at man har en god dialog inn mot tiden for når undersøkelsen starter i sommer.

Det vedlagte kartutsnittet (over) viser området som Norske Shell skal gjennomføre seismikk i ved Ormen Lange i sommer.

Deltagerne i møtet:

Fra Shell

  • Asle Brattøy
  • Mats Hauge
  • Erik Tijdens
  • Xander Campman
  • Ole Magnus Holden
  • Lars Gjerdåker
  • Kitty Eide
  • Fra Fiskeridirektoratet stilte Lars Sørland, mens Fiskarlaget var representert ved fagansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.