fbpx

Aktuelt

Skriv ut
20.03.2019 09:05
«Fra kyst til marked»
Transportkonferanse
«Fra kyst til marked»
Ill: Arrangøren

Årets sjømattransportkonferanse «fra kyst til marked» holdes i Tromsø 10.–11. april. Konferansen tar opp utfordringer og muligheter innen transport av sjømat.

Årets konferanse belyser et spennende tema med foredragsholdere som har ulike innfallsvinkler til hvordan utviklingen kan eller bør bli.

Et hovedspørsmål som reises er om vi er i stand til å håndtere vekst, og beholde og øke verdiskapingen.

Det vises til at sjømatnæringen i Nord-Norge er en av landsdelens viktigste næringer. De fleste mener at sjømatnæringen kommer til å vokse kraftig i årene fremover, og at den vil være et av de viktigste bidragene til regional utvikling og verdiskaping i landsdelen.

I dag kommer 65 % av Norges sjømat fra tradisjonelt fiske. 40 % av all sjømat kommer fra en landsdel som har om lag ni prosent av landets befolkning. Nord-Norge har 19 lakseslakterier og mer enn 200 fangstmottak som genererer et betydelig transportarbeid og lokale arbeidsplasser. Det meste av sjømaten transporteres ut av landsdelen og landet – ofte med bil.

Hvordan vil transportbildet se ut fremover og hvilke utfordringer/muligheter har vi?

Konferansen tar sikte på å se fremover, og berører viktige tema som:

  • Fangst og havbruk – er infrastrukturen tilrettelagt for vekst?
  • Havnene og fiskerihavnenes rolle?
  • Ny teknologi for økt konkurransekraft?
  • Vil veitransporten fortsatt dominere?
  • Hva skjer på båt- og jernbanesiden?
  • Hva kan det offentlige gjøre?
  • Hva gjør vi med trafikkfarlige vogntog på veiene?

Link til mer informasjon og påmelding

  • Konferansen arrangeres av selskapet Transportutvikling AS i samarbeid med Troms fylkeskommune.

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.