fbpx

Fiskarlaget Nyheter

Skriv ut
09.09.2014 00:00
Kommer med uer-kritikk
Landsstyrevedtak
Kommer med uer-kritikk
Uer pakkes rund i kasser og ises ned før levering til forbruker.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har i et vedtak i Landsstyret rettet kritikk mot avgjørelsen om å forby direktefisket etter uer. Landsstyret mener prosessen rundt avgjørelsen ikke har vært god.

Landsstyret gjorde tirsdag 9. september slikt vedtak i saken:

«Norges Fiskarlag viser til at myndighetenes avgjørelse tidligere i år om å forby alt direktefiske etter uer, bortsett fra fiske med juksa, jfr. bl.a. behandlingen på Reguleringsmøtet i juni d.å. Fiskarlaget er av den oppfatning at prosessen rundt denne avgjørelsen ikke har vært tilfredsstillende, og at den nedsatte arbeidsgruppen hvor også næringen er representert, fikk alt for liten tid til å gjennomgå bestandskunnskap og reguleringsregimet for uer (S. norwegicus).  På dette grunnlag anmoder derfor Fiskarlaget om at spørsmålet blir gjenstand for ny behandling i arbeidsgruppen, og at arbeidsgruppens rapport sendes på høring i næringen før behandling i Reguleringsmøtet og endelige avgjørelser blir tatt.  

Norges Fiskarlag mener det er frustrerende å oppleve at forskerne i løpet av så kort tid nedvurderer uerbestanden så mye at det må innføres full stopp i det direkte fisket, særlig ut fra det som er gjort kjent av kunnskap før og etter reguleringsmøtet.  Hvorvidt dette skyldes faktiske forhold eller metodefeil er vanskelig å avgjøre, men et mer kontrollert forskningsopplegg hadde kunnet vise tilstanden bedre.

Norges Fiskarlag krever at reguleringsregimet endres til det det var bestemt fra årets begynnelse, og at det samtidig gjennomføres som foreslått fra næringsrepresentanten i gruppen et forsøksfiske med garn langs kysten.»

 

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.