Presseinfo

2015-10-12 10:05
Kontaktpersoner for media
Tre hovedkontakter
Kontaktpersoner for media
Sverre Johansen (t.v.) er generalsekretær og Kjell Ingebrigtsen er landsmøtevalgt leder av Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har tre primærkontakter for media og mediehenvendelser. Vi ber for øvrig om at alle forespørsler knyttet til støtte/sponsing tas med informasjonslederen.

Norges Fiskarlags tre hovedkontaktpunkt for media og andre eksterne forespørsler er:

  • informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand
  • leder Kjell Ingebrigtsen
  • generalsekretær Sverre Johansen

Vi ønsker primært at alle medieforespørsler tas med informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand. Vi ber også om at alle generelle henvendelser og forespørsler tas med informasjonslederen.

Indrestrand har også ansvar for henvendelser knyttet til annonsering, leverandørhenvendelser og søknader om støtte/sponsing.

Uttalelser

Når det gjelder uttalelser fra Fiskarlaget er det primært leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Sverre Johansen som er hovedkontaktpunkter for uttalelser knyttet til organisasjonen og fiskeripolitiske saker.

Bilder

Norges Fiskarlag tilbyr medieaktører fri bruk av våre bilder ved kreditering av fotomateriale. Ta kontakt med informasjonslederen ved forespøsler om foto av personer, fartøy eller steder/hendelser/miljø.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon og noe vitainformasjon er lagt ut på våre nettside under «Ansatte» og «Landsstyret»

For direktekontakt:

Informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand 97 11 41 41 jan.erik.indrestrand@fiskarlaget.no

Leder Kjell Ingebrigtsen 92 28 47 19 kjell.ingebrigtsen@fiskarlaget.no

Generalsekretær Sverre Johansen 98 05 15 07 sverre.johansen@fiskarlaget.no

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as