Fiskarlaget Nyheter

27-01-2023
Norges Fiskarlag møtte torsdag Fiskeridirektoratet om elektronisk rapportering (ERS) og sporing (VMS) for flåten under 15 meter. Dette var et oppfølgingsmøte etter Fiskarlagets møte med fiskeri- og havministeren 12. desember 2022.
27-01-2023
Regjeringen overdriver mulighetene for ny næring på havbunnen, og ser bort fra ulemper. Norges Fiskarlag mener konsekvensutredningen om havbunnsmineraler har en betydelig «slagside», skriver vi i vårt høringssvar.
26-01-2023
Sør-Norges Fiskarlag søker nå etter en engasjert, inkluderende og samlende leder som signaliserer ekte eierskap og som sørger for at medlemmenes interesser blir ivaretatt. Vi tenker at du inspirerer, legger opp til godt samarbeid og bygger videre på vår stolte kultur og gode samspill.
25-01-2023
Det norske fisket etter snabeluer og blåkveite er nå sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils (MSC) globalt anerkjente standard for bærekraftig fiskeri.
25-01-2023
Fiskeridirektoratet viderefører også i 2023 dispensasjonsordningen fra samtidighetskravet i forskriften om landings- og sluttseddel (landingsforskriften).
24-01-2023
Denne uken er 11 kvinner og menn fra hele landet samlet i Fiskarlagets Landsstyresal for å bli oppdatert på enkeltsaker og fagområder organisasjonen arbeider med.
24-01-2023
Fiskeridirektoratet varsler høy tilstedeværelse under årets skreifiske. I en melding opplyses det at flere lag med inspektører vil ha utvidet arbeidstid i perioden.
24-01-2023
Landsstyret har gitt Norges Fiskarlags innspill i høringen om lokal regulering av Lofotfisket i 2023. Vi har i vårt svar tatt forbehold om å komme tilbake i løpet av sesongen om det viser seg å oppstå utilsiktede problemer som betinger behov for justeringer av reguleringene.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.