Fiskarlaget Nyheter

2021-01-12 10:35
Søker fartøy
HI med utlysninger
Søker fartøy
Havforskerne søker jevnlig fartøy for å gjennomføre forsknongstokt
Ill: HI

Havforskningsinstituttet (HI) vil leie i alt tre fartøy til tokt på lodde og tobis. Det er kunngjort som to konkurranser på Doffin med frist for å besvare onsdag 20. januar.

Tokt 1: 20/02933 Leie av to trålfartøy eller ringnot-/trålfartøy til lodde gytetokt feb/mars 2021

HI oppfylser følgende om dette toktet:Havforskningsinstituttet ønsker å leie 2 trålfartøy eller kombinerte ringnot/trålfartøy samtidig i 14 døgn for å teste ut mengdemåling av gytebestanden av Barentshavslodde under gyteinnsiget.

Målsettingen er å få et best mulig mengdemål på gytebestanden av Barentshavslodde for i neste omgang å evaluere om dette kan inkluderes i rådgivning.Toktet er i hovedsak et akustisk tråltokt med akustiske målinger langs på forhånd oppsatte kurslinjer og pelagisk tråling på registrering. I tillegg vil det komme målinger med sonar og det er også aktuelt med akustiske målstyrkemålinger med eget utstyr som blir bragt om bord.

Toktet vil gjennomføres med to fartøy for å få god dekning av området langs kysten av Troms og Finnmark / sørlige Barentshavet.Det er avsatt egen Forskningskvote på 50 tonn for prøvetaking, 25 tonn per fartøy.

20/03125 Leie av ringnot-/trålfartøy tobistokt april 2021

Om dette toktet sier HI følgende:

Havforskningsinstituttet ønsker å leie ett ringnot-/trålfartøy i inntil 21 døgn for å gjennomføre det årlige akustiske-tråltoktet for tobis i norsk sone av Nordsjøen. 

Målsettingen med toktet er å få et mengdemål på bestanden av tobis som inngår som en sentral del av den norske tobisrådgivning og -forvaltningen.Toktet er i hovedsak et akustisk tråltokt med ekkoloddmålinger langs definert kurslinjer på de norske tobisområdene i Nordsjøen.

Det vil bli innsamlet data fra ekkolodd, ADCP, og sonar. I tillegg vil det bli samplet inn biologiske tobisprøver med bunntrål, tobisskrape og grabb, og det vil bli tatt CTD og planktonprøver. HI vil medbringe tråldører, tråler, CTD, grabb, tobisskrape og planktonnett.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.