Fiskarlaget Nyheter

2021-01-13 15:35
Søk CO2-kompensasjon
Søknadsdetaljene klare
Søk CO2-kompensasjon
Foto: Scanfishphoto


Det er nå avklart at fristen for å søke kompensasjonsordningen for CO2-avgift er 28. februar. Søknad må sendes snarest til Garantikassen.

Fra år 2020 må fiskeflåten betale full CO2-avgift, men samtidig er det innført en kompensasjonsordning.

Forskriften for kompensasjonsordningen for CO2- avgift ble publisert av departementet før jul (les den i denne lenken)

Ordningen omfatter fiskefartøy som er innført i merkeregisteret over norske fiskefartøy, unntatt bensindrevne båter.Det er en forutsetning at fiske er drevet i nære farvann (innenfor 250 n.m. fra grunnlinjen).


Kort om ordningen

Fiskeflåten deles i tre fartøygrupper:

  • Havfiskeflåten
  • Kystfiskeflåten
  • Kystreketrål

Inndeling i fartøygrupper foretas av Fiskeridirektoratet, jfr. forskriftens § 4.
Garantikassen henviser til at midlene som er stilt til disposisjon er på 255 millioner kroner.Det enkelte fartøys kompensasjon beregnes som en relativ andel av fartøyets fangstverdi i forhold til gruppas samlede fangstverdi, jfr. forskriftens § 6.Garantikassen legger opp til at utbetaling av kompensasjonsbeløpet i all hovedsak skjer i en utbetaling/ekspedisjon. Dette for å beregne kompensasjonen til det enkelte fartøy mest mulig korrekt.

Søknadsskjemaet finner du på Garantikassen hjemmeside – under fanen «Skjema» (ekstern lenke). 

Skjema kan også fås ved henvendelse til Garantikassen.

Søknadsfristen for driftsåret 2020, er satt til 28. februar 2021.

For å kunne beregne korrekt refusjon til det enkelte fartøy, er det særdeles viktig at søknadsfristen overholdes.


Utbetalingstidspunkt

Etter planen vil Garantikassen motta oversikt over fangstinntekt fra Fiskeridirektoratet for det enkelte fartøy for driftsåret 2020, i mars 2021.

Tidligst utbetalingstidspunkt anslås til april/mai 2021. Garantikassen tar forbehold om forsinkelser i forbindelse med smitteverntiltak grunnet koronasituasjonen.


Fiskarlagets har vært kritisk til flere element i CO2-saken. Les mer om dette her.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.