Fiskarlaget Nyheter

2021-01-22 11:10
Holder felles årsmøte
Utvider samarbeidet
Holder felles årsmøte
Det felles årsmøtet skal holdes i eller i nærheten av Oslo i september
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag har bestemt at det skal holdes felles årsmøte for de to regionlagene i Norges Fiskarlag til høsten. Møtet holdes i Oslo-området i september.

Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest tar nå samarbeidet mellom lagene et nytt skritt.

Vedtaket om å holde felles årsmøte for de to regionlagene i Fiskarlaget, ble denne uken tatt under et felles styremøte. Styrene i de to lagene besluttet at de skal tilrettelegge for et felles årsmøte i Oslo-området 1.-2. september.

Daglig leder Ole Morten Sorthe i Møre og Romsdal Fiskarlag sier det legges opp til at det meste av møtet holdes som et felles arrangement, og at det settes opp en adskilt egen sesjon for hvert av regionlagene for å avvikle valg og andre egne faste sakspunkt knyttet til årsmøteavviklingen. 

Samarbeidet over tid

Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest har over flere år hatt et samarbeid, blant annet med bakgrunn i at regionene over tid har erfart at de ofte har hatt sammenfallende interesser på en rekke saksfelt.

Daglig leder Britt Sæle Instebø i Fiskarlaget Vest sier utgangspunktet for det formelle samarbeidet er forankret i et ønske som sprang ut av organisasjonsprosessen, der målet var etablering av Sør-Norges Fiskarlag. Både Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag hadde gjort beslutninger om å styrke administrasjonene sine både i Bergen og Ålesund, men dette ble satt på vent i forbindelse med prosessen med å danne Sør- Norges Fiskarlag. 

-Da organisasjonsprosessen fra Landsmøtet i 2017 stoppet opp var det naturlig for oss å ta initiativ til et nærere og mer forpliktende samarbeid, sier Sæle Instebø.


Gode erfaringer

Våren 2019 gjorde begge lagene beslutninger om å effektuere tidligere vedtak om å styrke de to administrasjonene og det ble besluttet å utvide begge kontorene med en rådgiverstilling hver. Basert på en omforent fordeling av saksområder ble det gjennomført en koordinert ansettelsesprosess våren 2019. 

Siden høsten 2019 har Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag fordelt flere sentrale saksområder seg imellom, og ved flere anledninger har det også blitt gitt felles uttalelser. Fra  høsten 2020 har lagene holdt flere felles styremøtet, og erfaringene fra dette samarbeidet ses på som positivt for medlemmene.

-Vi opplever at samarbeidet har vært med på å effektivisere det administrative arbeidet og bidra til økt kapasitet. Dette er positivt for både ansatte og medlemmer og vi er derfor fornøyd med å ha landet beslutning om felles årsmøte, sier Sorthe. 

Han legger til at det opprinnelig var planlagt at det felles årsmøtet skulle holdes i slutten av april, og at møtet skulle legges til Ålesund, Bergen eller Oslo. Grunnet usikkerheten i forbindelse med pandemien er det valgt å skyve på arrangementet til tidlig i september.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.