Fiskarlaget Nyheter

2021-02-12 12:45
Redningsbase i Tromsø
Blir base fra 2022
Redningsbase i Tromsø
AW 101 - SAR Queen er redningstjenestens nye helikopter
Foto: Forsvaret

Det BLIR etablert ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste. - Dette er en svært god avklaring og nyhet, sier lederen i Fiskarlaget.

Regjeringen i statsråd har fredag godkjent et forslag om å etablere redningshelikopterbase i Tromsø.

-Regjeringen har de siste årene foretatte en betydelig styrking av redningshelikopterkapasiteten gjennom anskaffelsen av de 16 nye SAR Queen-helikoptrene som skal erstatte de gamle Sea King-helikoptrene. Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den syvende basen i Troms gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det legges til grunn at tjenesten på Tromsø-basen skal ha god kvalitet, med døgnkontinuerlig tilstedevakt og 15 minutters beredskap, opplyser departementet.

I proposisjonen til Stortinget, altså forslaget til stortingsvedtak, heter det:

  • Innbyggerne i nord har over tid hatt en lavere kapasitet på redningshelikoptre enn innbyggerne i resten av landet. Klimatiske forhold, lange avstander og lange mørkeperioder gir særlige utfordringer. Regjeringen foreslår opprettelse av en ny sivil redningshelikopterbase i Tromsø for å styrke beredskapen i Nord-Norge. Avtalen for Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard løper til 1. april 2022, med opsjon for forlengelse til 1. april 2024. Anbudskonkurransen viser at en felles leverandør og felles operert base for Tromsø og helikoptertjenesten for Sysselmannen vil gi økonomiske og kvalitetsmessige fordeler. Det legges derfor opp til en slik løsning, med forbehold om Stortingets samtykke. Det tas sikte på idriftsetting i løpet av 2022

-Dette er en svært god nyhet for landsdelen og for oss som fiskere, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Han sier etablering av en base i Tromsø vil innebære en styrking av redning- og beredskapssituasjonen i regionen som vi som næring over tid har påpekt som for svak.

-Det er flott at dette nå kommer på plass og jeg ser allerede frem til 2022 når basen blir satt opp med den ytterligere økte kapasiteten som de nye redningshelikoptrene innebærer. Det vil også styrke tjenesten at det etableres et samarbeid med sysselmannen om denne basen, mener lederen i Fiskarlaget.

Han viser til at norske fiskere har en stor del av sin hverdag i de farvannene som vil bli dekket av den nye basen, samt allerede dekkes av sysselmannens beredskap.

-Norsk redningstjeneste representerer en livline for oss som næring som er av stor betydning. Vissheten om at man kan få hjelp og hjelp av en så kompetent aktør som vår redningstjeneste har en stor verdi og betydning for oss, sier han.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.