Fiskarlaget Nyheter

2021-06-02 11:50
Enighet i Tromsø
Felles uttalelse
Enighet i Tromsø
Tillitsvalgte i Fiskarlaget og Fiskarlaget Nord på kaia i Tromsø etter møtet i byen onsdag.
Foto: Jan Birger Jørgensen

I en felles uttalelse fra Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord er det enighet om at det skal arbeides etter Fiskarlagets formålsparagraf som har som hovedmålsetting å samle alle landets fiskere i en organisasjon.

Felles uttalelse fra Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord

Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord, er begge enige om at det er behov for organisasjonsmessige endringer i Norges Fiskarlags. Dette har Landsmøtet i 2017 og 2019 erkjent og det har også blitt påpekt av Landsstyret.

Vi arbeider alle etter Fiskarlagets formålsparagraf som har som hovedmålsetting å samle alle landets fiskere i en organisasjon.

Det er stor interesse blant medlemslagene i Norges Fiskarlag for å etablere et Nord-Norges Fiskarlag og et Sør-Norges Fiskarlag. Dette er positivt, og i samsvar med det Fiskarlaget Nord tidligere har arbeidet for.

I denne situasjonen er det irrelevant for Norges Fiskarlag å drøfte videre oppfølging av Landsstyrets vedtak angående grunnlag for eksklusjon av Fiskarlaget Nord.

Styret i Fiskarlaget Nord vil arbeide for å få tilslutning fra sitt årsmøte til å inngå i denne prosessen. Fram mot årsmøtet, deltar Fiskarlaget Nord i prosessen under den forutsetning at årsmøtet gir sin tilslutning.

Det er kun medlemslagene i Norges Fiskarlag som kan beslutte om det skal inngås et formelt samarbeid eller sammenslutning.

Dersom lagene beslutter å starte sammenslåingsprosesser vil Norges Fiskarlag bistå i den grad dette er ønskelig fra lagenes side.

Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord er enige om å jobbe konstruktivt fram mot kommende årsmøter og Landsmøte.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.