Fiskarlaget Nyheter

2021-06-04 14:15
– Håpet på mer
Om avtale med UK
– Håpet på mer
Leder Kjell Ingebrigtsen (t.v.) og generalsekretær Otto Gregussen foran Stortinget
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norsk sjømatnæring hadde store forhåpninger til at regjeringen ville bidra til å ta spesielt hensyn til vår næring. Vårt håp var større enn det den nye frihandelsavtalen leverer på, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

– Sjømatnæringa har spesielt gode forutsetninger for videre vekst og jobbskaping i Norge, om markedsadgangen hadde lagt til rette for det. Våre politikere har lenge snakket om at det i fremtiden skal bli økt verdiskaping fra vår næring. I mitt hode innebærer det verdiskaping gjennom økt bearbeiding av fisk i Norge. Denne avtalen tilrettelegger ikke for en slik utvikling. 

Det generelle bildet av avtalen er at råvarer og halvfabrikata har fått opprettholdt sin posisjon, mens ferdige produkter ikke har fått forbedret markedsadgang. For å få økt verdiskaping er det helt avgjørende at ferdigprodukter gis en slik bedre adgang.

Det er selvsagt likevel gledelig at en avtale er på plass. Det ville jo vært svært vanskelig å utvikle og gå videre i vårt handelssamarbeid med Storbritannia uten en avtale.

Det er positivt at rekenæringen har fått avklart sin markedsadgang og det er viktig at vi ikke har fått forverrede vilkår for annen sjømat. Det er også viktig at man har sikret nulltoll på hel hyse og torsk og lite bearbeide produkter av det samme, men dette er fortsatt reelle begrensninger for videreforedling utover filetproduksjon.

Så konstaterer vi at det har vært viktigere å skjerme norsk landbruk enn å legge til rette for videre vekst i sjømatnæringen. Våre myndigheter må ville se at sjømatnæringen må ha handelspolitiske vilkår som samsvarer med de nasjonale politiske ambisjonene. Dette har vi ikke nå, sier lederen i Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag håper at denne situasjonen demonstrerer viktigheten av å sikre at EØS-avtalen ikke settes i spill i neste Stortingsperiode, avslutter Kjell Ingebrigtsen.

Kontaktinfo:

  • Kjell Ingebrigtsen, 92 28 47 19
  • Otto Gregussen, 94 88 99 33

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.