Fiskarlaget Nyheter

2021-09-06 08:10
Reoppnevning til Faglig råd
Mannskapsseksjonen
Reoppnevning til Faglig råd
Audun Stautland (t.v.) er daglig leder i Mannskapsseksjonen, mens Jan Petter Børresen er styreleder.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Utdanningsdirektoratet har reoppnevnt daglig leder i Mannskapsseksjonen Audun Stautland som fast medlem i Faglig råd for naturbruk for perioden 1. september 2021 – 31. august 2025.

Mannskapsseksjonen representerer tariffinteressene til ansatte fiskere i Norges Fiskarlag og Audun Stautland skal sammen med styreleder i Mannskapsseksjonen Jan Petter Børresen bidra i Faglig råd de neste årene.

Børresen er også gitt en ny periode som vararepresentant i de neste fire årene. De to skal i Faglig råd ivareta og representere både arbeidstakeres interesser og relevante utdanningsbehov i utvalget.

Audun Stautland har vært varamedlem i Fagligråd for naturbruk fra 2008 og fast medlem fra 2017. Jan Petter Børresen har var varamedlem siden 2019.

Utdanningsdirektoratet har faglige råd for hvert utdanningsprogram innen yrkesutdanningen. Rådene skal være rådgivere i spørsmål som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Medlemmer og varamedlemmer i de faglige rådene er representanter i arbeidslivet, utdanningssystemet og andre interessenter. Faglig råd for naturbruk har innenfor sin portefølje ansvar for fiske og fangst og akvakultur.

Faglig råds nyeste større fotavtrykk kan du lese mer om i denne lenken. Her omtales den nye læreplanen som legger premissene for hva fremtidens fiskere skal lære når de går fiskerifag. Ny læreplan i Vg3 fiske og fangst innføres fra 1.august 2022.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.