Fiskarlaget Nyheter

2021-09-14 09:45
Fiskarlaget gratulerer
Rød-grønn valgseier
Fiskarlaget gratulerer
Kjell Ingebrigtsen ved Stortinget
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Norges Fiskarlag gratulerer Jonas Gahr Støre og partiene på rød-grønn side med seieren i årets stortingsvalg, og vi ser fram til et godt samarbeid med det nye Stortinget, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Fiskeriene er en svært viktig del av næringslivet, ikke minst langs kysten. De politiske rammebetingelsene er avgjørende for utviklinga i næringa, og stortingsvalget har derfor stor betydning for fiskerne.

– Klima og miljø har vært en sentral del av årets valgkamp. Fiskeflåten står foran store løft for å bidra til den grønne omstillingen. Dette vil kreve betydelige investeringer, og det er derfor helt nødvendig med stabile og forutsigbare rammebetingelser for fiskeflåten, sier Ingebrigtsen.

Det forrige Stortinget behandlet kvotemeldingen, der det er flere uavklarte spørsmål som Norges Fiskarlag mener det er nødvendig at nå følges opp.

– Vi oppfordrer det nye flertallet på Stortinget til å jobbe for en langsiktig fiskeripolitikk som er bredt forankret i Stortinget. Ingen er tjent med politisk usikkerhet, sier Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har lang tradisjon for et tett samarbeid med norske politikere, og er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for interessene til alle norske fiskere og for en samlet norsk fiskerinæring.

– Fiskarlaget ser også fram til et godt samarbeid med våre nye folkevalgte. Kunnskapen og interessen for fiskeri er økende, og selv om regjeringskabalen foreløpig ikke er avklart, vil den nye politiske ledelsen ha en rekke viktige saker å følge opp, avslutter Ingebrigtsen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.