Fiskarlaget Nyheter

2022-04-02 15:00:00
Deler visjonen
Dsolve og Fiskarlaget
Deler visjonen
Dsolve har laget brosjyremateriell, video, nettside, og podcast. På Lofotfishing informerte Hilde Rødås Johnsen leder Kåre Heggebø direkte om status i prosjektet, der også Fiskarlaget er involvert.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Lofotfishing er et viktig og nyttig møtepunkt, også for å informere om og diskutere sjømatnæringens ansvar og arbeid med plastsøppel. Det sier leder Kåre Heggebø, som under Lofotfishing også har drøftet prosjektet Dsolve med Hilde Rødås Johnsen i Salt.

Dsolve sin visjon er å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk.

Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer.

-Vi deler visjonen i Dsolve-prosjektet og er som fag- og interesseorganisasjon inne som en viktig bidragsyter i dette prosjektet, forteller Fiskarlagets leder.

Lofotbaserte Salt og Hilde Rødås Johnsen er ansvarlig for ett av de seks forskningsområdene i prosjektet.

Hun sier de på Dsolves nettside og i sosiale medier har forsøkt å tilrettelegge for å informere godt. 

-Vi skjønner at fiskerne kan være skeptiske, men målet er jo at vi skal utvikle løsninger for fremtiden og vi vil fortløpende viser frem hvordan utviklingsarbeidet går og hvordan fiskeredskaper kan fungere med biologisk nedbrytbar plast.I løpet av messedagene vil det i tillegg til informasjon og info-video som alt ligger på Dsolves nettside komme en ny podcast som tar lytteren med på en introduksjon til prosjektet.Dette er Dsolve

Dsolve er ledet av UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø og i det omfattende arbeidet som gjøres er en rekke nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner involvert.

Hele 14 industripartnere fra fiskeri, havbruk og utstyrsleverandører er også koblet på, og Norges Fiskarlag er en av flere næringsorganisasjoner, som sammen med offentlige etater også bidrar.Prosjektet startet opp i 2021 og skal pågå til 2028.


Gjør synlig

Under fiskerimessa Lofotfishing i Kabelvåg bidrar Norges Fiskarlag til å gjøre prosjektet kjent og deler også ut informasjonsmateriell fra Dsolve.Dsolve arbeider for å utvikle forskningsbaserte løsninger og hjelpe industrien med å utvikle bærekraftige innovasjoner for det globale markedet.

Det arbeides nå med utvikling av nye plasttyper, og det gjøres tester av styrke, holdbarhet og nedbrytning av de nye materialene.

En del av dette arbeidet er også å gjennomføre grundige forsøk på fiskefartøy og oppdrettsanlegg for å avklare effektivitet, holdbarhet og brukervennlighet for bionedbrytbare redskaper.

Kåre Heggebø sier han spesielt er opptatt av at de nye materialene har god og hensiktsmessig funksjonalitet, samt at materialene enten brytes ned eller kan gjenvinnes.Prosjektets fokusområder er:

  • Innovasjon, teknologiutvikling og nye produkter
  • Forvaltningsvilkår og insentiver
  • Verdikjeder, sirkularitet og markedstilgang
  • Lønnsomme og aksepterte forretningsmodeller
  • Redusere klimagassavtrykk og bidra til å oppnå FNs klima-, energi- og bærekraftmål

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.