Fiskarlaget Nyheter

2022-06-28 08:40:00
Prinsippsak for fiskerne
Hansen fikk medhold i klage
Prinsippsak for fiskerne
Knut Werner Hansen fotografert da han i 2019 takket Landsmøtet for utnevnelsen til æresmedlem
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Dette var en viktig sak å få avklart, sier Knut Werner Hansen. Hansen kaller det en viktig prinsippsak for fiskerne. Han fikk først avslag, men etter klage har Fiskeridirektoratet nå slått fast at han fylte vilkårene for å få innvilget sin søknad.

Knut Werner Hansen er styreleder i Garantikassen for fiskere (GFF). Dette er et verv han er oppnevnt i fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Hansen er fra Skjervøy i Troms og fisker i åpen gruppe. Han søkte i vinter om dispensasjon fra kravet til å være høvedsmann om bord under fiske, men fikk avslag.

– Jeg søkte om dispensasjon for to dager for å delta i styremøte i Garantikassen i Trondheim. Regionkontoret i Fiskeridirektoratet avslo søknaden med den begrunnelse at vervet ikke var av et slikt omfang at det krevde engasjement på heltid eller mer eller mindre permanent basis.

– Dette er en sak forankret i prinsipp for meg, som også gjelder andre norske fiskere. Fiskeridirektoratets endelige avgjørelse i denne klagesaka er derfor viktig. Avgjørelsen innebærer at fiskerne på lik linje med andre norske borgere, har rett til å drive politisk og faglig politisk arbeid, sier den erfarne politikeren og tillitsmannen.

Knut Werner Hansen har ved siden av sitt virke som fisker i en årrekke både vært tillitsmann i Fiskarlaget samtidig som han har akslet tunge politiske verv i hjemfylket. For sitt omfattende virke for fiskerne ble han også utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag på Landsmøtet i 2019.

– Selv om mine to dager var gått, var det helt naturlig å påklage avslaget fra Regionkontoret i Fiskeridirektoratet. Jeg tok derfor saken via Fiskarlagets advokat Bjørn Kvello. Jeg er glad for at Fiskeridirektoratet sentralt har slått fast at jeg skulle fått anledning til å ha leieskipper uten selv å være om bord, da jeg deltok i styremøte i Garantikassen i mars måned.

Omgjorde vedtaket

Klageinstansen i Fiskeridirektoratet har altså omgjort vedtaket og bekrefter i sitt vedtak at Knut Werner Hansen fylte vilkårene for å få innvilget sin søknad.

– Saken har interesse for våre medlemmer som har verv i organisasjonen og det var derfor en nødvendig runde å ta at vi fikk bekreftet vår tolkning av denne saken, sier advokat Bjørn Kvello.

Dette er saken

Knut Werner Hansen søkte om dispensasjon for forbudet om å bruke leieskipper i fiske i åpen gruppe på grunn av tillitsverv i Garantikassen for fiskere. I kraft av styreleder i Garantikassen søkte han om å kunne bruke leieskipper i 2 dager – 25. og 26. mars – da det skulle være styremøte i Garantikassen.

Søknaden ble avslått av Fiskeridirektoratet region Nord ved brev mottatt 24.3.2022. Vedtaket ble deretter påklaget.

Bjørn Kvello påpekte i sin klage at Knut Werner Hansen har rettslig klageinteresse og at kravet har aktualitet da det reiser et prinsipielt spørsmål om fiskeres rett til å kunne benytte leieskipper der en fisker har et slik behov på grunn av verv i faglig/politisk sammenheng.

Fiskarlaget viser også i sin klage til at forskriften ikke setter krav til at vervet skal ha et visst omfang. Det ble også påpekt at omfanget i denne saken ikke kunne være særlig relevant da Hansen kun søkte om dispensasjon for 2 dager. Det normale er at det søkes om dispensasjon for vesentlig lengere tidsrom, noe som sjølsagt krever at vervet skal ha et visst omfang. Dette kan direktoratet etter en helhetsvurdering innvilge. Det burde da være rom for å innvilge det mindre, som i denne saken, understreket Bjørn Kvello i klagen – som altså nå er imøtekommet.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.