Fiskarlaget Nyheter

2022-07-05 10:05:00
Tips om avfall i nord
Fiskeridirektoratet
Tips om avfall i nord
På bildet siger medlemmene av Landsstyret forbi merder som er i produksjon. Vi antar at våre medlemmer kjenner til steder med uønsket avfall og oppfordrer til at dette meldes inn til Fiskeridirektoratet,
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Kjenner du til steder med avfall fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark? Det er Fiskeridirektoratet som ber om tips for å kunne få dette fjernet.

Fiskeridirektoratet skal kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark fylke. Dette gjøres både for å få mer kunnskap om omfanget, men også for å kunne bidra til å iverksette mulige tiltak knyttet til både anleggsdrift og opprydding.

De ønsker å få tips om steder med større avfallskomponenter fra oppdrettsnæringen, slik som bøyer, rester av merder, flyteringer, gangbaner, fôrslanger, notposer, fortøyninger og rester av skjelloppdrett.

De ønsker også gjerne informasjon om type avfall, mengde, størrelse og lokalisering - og gjerne også med posisjoner, avmerking på kart, bilder eller lignende.

De ber også om informasjon om hvor avfallet kommer fra, og eventuelle tips til hvordan dette kan fjernes, dersom det er kjent.

Fiskeridirektoratet region Nord gjorde en tilsvarende aksjon i 2018 og 2019. Da fikk de inn over 50 tips. Tipsene ble undersøkt og det aller meste av avfallet ble samlet inn av akvakulturbedriftene.

Vi antar at våre medlemmer kjenner til steder med uønsket avfall og oppfordrer til at dette meldes inn til Fiskeridirektoratet, som ber om at opplysningene sendes til:

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.