Fiskarlaget Nyheter

2022-07-06 08:55:00
Advarer mot data-angrep
Mot maritim næring
Advarer mot data-angrep
Moderne fiskefartøy er avhengig av at teknologien om bord fungerer. Her fra styrhuset på «Nordhavet».
Foto: Joakim Martinsen

Sjøfartsdirektoratet er kjent med at det pågår såkalte tjenestenektangrep mot ulike virksomheter, også mot nettsider til norske rederier. De ber næringen være årvåken for denne typen dataangrep.

- Vi har ingen grunn til å tro at dette er spesifikt rettet mot den maritime næring, men mot norske virksomheter i ulike sektorer. Vi ber virksomheter om fortsatt økt årvåkenhet og lav terskel for å melde fra, sier Nils Haktor Bua, seksjonssjef for maritim digital sikkerhet i direktoratet.

Ved hendelser skal det meldes fra til NSM sitt Cyber sikkerhetssenter.

Sjøfartsdirektoratet opplyser at de er i dialog med Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA), et fellesinitiativ fra Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund.

- Vi følger situasjonen tett og har vært i dialog med flere av de rammede virksomhetene. Samtidig har vi sammenfattet foreløpige funn i et varsel som ble distribuert i ettermiddag til våre medlemmer, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, NSM og andre relevante aktører, sier daglig leder Lars Benjamin Vold i NORMA.

Sjøfartsdirektoratet viser til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine tiltak for å unngå tjenestenektangrep, og anbefaler alle å være oppmerksomme på eventuelle cyberangrep mot egen virksomhet.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.