Fiskarlaget Nyheter

2022-07-27 12:00:00
Håndheves ikke
Leppefisk 2022
Håndheves ikke
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeridirektoratet opplyser at de i 2022 ikke vil håndheve kravet om rapportering av faststående redskap, for teiner benyttet i fisket etter leppefisk utenfor fjordlinjene nord for 62° N.

Kravet om rapportering av faststående redskap til Kystvakten, jamfør høstingsforskriften § 25 første ledd bokstav a (lovdata.no), vil ikke bli håndhevet for teiner benyttet i fisket etter leppefisk, utenfor fjordlinjene nord for 62° N, i sesongen 2022.

Dette opplyser Fiskeridirektoratet i et oppslag på eget nettsted.

Årsaken til at de velger ikke å håndheve dette kravet, er at utøvelsen av fisket, kombinert med manglende teknologiske løsninger, gjør det vanskelig å få til en praktisk gjennomføring av rapporteringen sesongen 2022.

Direktoratet ber utøvere merke seg at kravet om rapportering ved bruk av mellomlagringsmerd til Kystvakten, jamfør § 12 i forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2022 (lovdata.no), vil bli håndhevet i årets sesong.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.