Fiskarlaget Nyheter

2022-09-14 09:00:00
Vil adgangsbegrense lodda
Landsstyret
Vil adgangsbegrense lodda
Lodde
HI

Landsstyret i Norges Fiskarlag mener at det snarest må etableres en adgangsregulering i kystgruppens loddefiske. Fiskarlaget er tydelig på at dette temaet nå må landes, og har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide et konkret forslag.

-Vårt ønske er at det snarest blir innført en adgangsregulering i kystgruppens loddefiske.

Dette sier leder Kåre Heggebø etter at Landsstyret nå har oppnevnt en intern arbeidsgruppe som skal utarbeide konkrete forslag til kriterier for en lukking av dette fiskeriet.

-Det er ønske om adgangsregulering av kystgruppens loddefiske i organisasjonen, slik også Landsstyret tidligere har fremmet forslag til myndighetene om. Hovedregelen i norsk fiskeriforvaltning er å innføre deltakerbegrensninger i hovedfiskeriene, og det er ingen grunn til at kystflåtens fiske etter lodde skal behandles på noen annen måte, sier Heggebø.

I landsstyrets vedtak påpekes det at styret finner det beklagelig at fiskerimyndighetene fortsatt ikke har fulgt opp Fiskarlagets anbefaling fra januar 2020 om å etablere en adgangsregulering i kystgruppens loddefiske. 

Landsstyret ønsker å få innført en adgangsregulering i dette fisket så snart som mulig, og har derfor utpekt en arbeidsgruppe som skal utarbeide konkrete forslag. 

Gruppen skal ta utgangspunkt i et forslag fra en tilsvarende gruppe fra 2019 og landsstyrets oppfølgende vedtak fra 2020. 

Arbeidsgruppen er bedt om å ferdigstille sitt arbeid innen midten av november 2022.

Landsstyret har utpekt disse til å delta i arbeidsgruppen:

  • Sten Angelsen
  • Helge Norheim
  • Espen Nilsen
  • Ivar Gustad
  • Valter Rasmussen
  • Tommy Dammen
  • Marita Sedeniussen
  • Edvin Einebærholm

Sekretariatsarbeidet ivaretas av administrasjonen i Norges Fiskarlag med eventuell bistand fra medlemslag.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.