Fiskarlaget Nyheter

2022-09-30 12:30:00
Forventede pelagiske råd
Kolmule mye opp
Forventede pelagiske råd
Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Kvoterådene for sild og makrell er lagt frem og det tilrås en liten nedjustering på makrell fra årets kvote og 15 prosent nedtrekk på sild for 2023. Kolmuletilrådingen er opp med hele 81 prosent. -Forventede råd, sier lederen i Fiskarlaget.

-Rådene for de store pelagiske bestandene er i hovedsak som forventet, sier altså leder i Fiskarlaget Kåre Heggebø.

-I volum er oppgangen i kolmulerådet selvfølgelig betydningsfullt, selv om dette fiskeriet svinger fra år til år, sier han.

Totalkvoten på kolmule er foreslått til 1 359 629 tonn i 2023.

Sild og makrell

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler en totalfangst på sild på 511 171 tonn i 2023. Tilrådingen er i henhold til den vedtatte forvaltningsplanen. Dette er en nedgang fra årets avtalte kvote på 15 prosent.

Når det gjelder makrell, så er kvotetilrådingen stabil, med et foreslått nedtrekk på to prosent og med en totalkvote på drøyt 782 000 tonn.

For hestmakrell gir forskerne råd om null fangst i 2023. For 2022 er det tilrådd et fiske på maksimalt 71 138 tonn.


Håp om avtaler

Havforskerne samarbeider gjennom ICES om å vurdere bestandene og å gi kvoteråd for de felles bestandene i Nordøst-Atlanteren.

Det er myndighetene som fastsetter kvotene. Dette gjøres normalt i forhandlinger mellom kyststatene.

De siste årene har det ikke blitt enighet om kvotefordeling for NVG-sild, makrell og kolmule.

-Forhandlingssituasjonen for både NVG-sild, makrell og kolmule er utfordrende, men vi håper kyststatene i løpet av høsten kan ta konstruktive steg i retning av omforente avtaler som omfatter både fordeling og soneadgang, sier Kåre Heggebø.

Se omtale av kvoterådene på HIs nettside

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.