Fiskarlaget Nyheter

2023-01-24 10:40:00
Utvidet kontroll
Vintertorskefisket
Utvidet kontroll
Fiskeridirektoratets nye flaggskip "Fjorgyn" vil bli satt inn under skreifisket vinteren 2023
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeridirektoratet varsler høy tilstedeværelse under årets skreifiske. I en melding opplyses det at flere lag med inspektører vil ha utvidet arbeidstid i perioden.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen påpeker at det er en hovedoppgave for Fiskeridirektoratet å se til at ressursregnskapet er rett og at ulovligheter skal unngås.

- Et korrekt ressursuttak der vi registrerer rett art og rett vekt er det sentrale med hele ressurskontrollen. Økt kontrollinnsats skal bidra til å oppfylle målet om en bærekraftig og riktig forvaltning av fellesskapets ressurser. En effektiv og god ressurskontroll bidrar i tillegg til mer like konkurranseforhold i fiskerinæringen, sier Bakke-Jensen.

Kontrollene i vinter tar blant annet utgangspunkt i Nasjonal strategisk risikovurdering som Fiskeridirektoratet utarbeider hvert år i samarbeid med Kystvakten og salgslagene.

– Vi skal i år ha spesiell oppmerksomhet rettet mot brudd på deltakerloven og vi skal følge opp ilandføringsplikten, i tillegg til å kontrollere at ressursuttaket blir korrekt registrert, sier Bakke-Jensen.

I en pressemelding tirsdag vises det til at torskefisket er svært viktig for Norge, og i 2022 ble det landet om lag 348.000 tonn torsk til en førstehåndsverdi på nær 9,5 milliarder kroner.

Garn dras på Henningsværstraumen

Inspektører fra hele landet

Fiskeridirektoratet forklarer at en utvidet kontroll krever en god del flere inspektører enn de som vanligvis ville bli satt inn i kontroller på fiskefeltene og ved mottaksanleggene.

- For å kunne utnytte kapasiteten fullt ut vil vi bruke inspektører fra hele landet på ulike kontroller i Nordland og i Troms og Finnmark der det landes og bearbeides fisk i løpet av vinteren, sier Bakke-Jensen.

I tillegg vil inspektører fra flere av salgslagene som omsetter hvitfisk delta på utvalgte kontroller i vinter.

Hvor som helst

Hvert år blir det laget en nasjonal strategisk risikovurdering for fiskerikontroll i samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, salgslagene og Kystvakten. Det er denne risikovurderingen som ligger til grunn for kontrolloffensiven som nå blir gjennomført. (se lenke til årets dokument hos direktoratet.)

For å få gjennomført en så effektiv kontroll som mulig er det en egen feltavtale mellom Fiskeridirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene. Feltavtalen regulerer arbeidstiden på en slik måte at Fiskeridirektoratet har stor fleksibilitet når strategiene skal operasjonaliseres. Det skal være en viss uforutsigbarhet i hvor og når inspektørene vil kontrollere landing og mottak av fisk.

- Kort sagt vil vi dermed kunne utføre kontroll hvor som helst når som helst, sier Bakke-Jensen.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen (t.v.) i samtale med generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag.

Observasjon på fiskefeltene

I tillegg til flere inspektørlag på land vil Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste være på plass med tre av sine fire fartøyer, inkludert det nye hurtiggående MS Fjorgyn. Sjøtjenesten vil først og fremst følge med på aktiviteten på havet, utføre redskapskontroller, håndheve reguleringene for fisket og bistå inspektørene som utfører kontroll ved landing av fisk og mottakskontroller.

- Samlet vil dette gjøre oss i stand til å dekke hele kontrollkjeden fra fisken tas opp fra havet til den havner på lager i fiskemottakene, sier Bakke-Jensen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.