Fiskarlaget Nyheter

21-12-2020
Fra neste år blir det forbud mot salg av kongekrabbe fra mobile kjøpestasjoner. Målet er å unngå ulovlig salg og bedre dyrevelferden. I tillegg blir det strengere bostedskrav for fiskerne, melder NFD.
18-12-2020
Regjeringen har nå fastsatt ordningen med CO2-kompensasjon for fiskeflåten. Fiskarlaget mener nedtrapping og avvikling av kompensasjonsordningen er et brudd med det vi som næring var forespeilet.
18-12-2020
Norges Fiskarlag advarer i et innspill til en kommende stortingsmelding om å betrakte arbeidet med marint vern som en anledning til å «verne havet mot fiskerne». Vi ønsker en helhetlig forvaltningstankegang og har gitt tre klare råd i prosessen.
17-12-2020
Driftsinntekten øker og fiskeflåten hadde i 2019 ett av de beste resultatene noen gang. Det viser Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse. Kystflåten trekkes spesielt frem i undersøkelsen.
17-12-2020
Et rederi og to skippere er frifunnet for å ha bistått hverandre under lofotfiske. Tiltalen kom etter at det ene fartøyet dro en garnlenke som tilhørte det andre fartøyet for å berge fangsten innenfor røktingsfristen. En skipper var også tiltalt fordi fire torsker falt av garnet under haling.
17-12-2020
Trygve Myrvang skal fra 1. februar 2021 bistå Fiskarlaget Nord i forbindelse med at Eli Kristine Lund skal ut i foreldrepermisjon.
17-12-2020
Departementet fastsetter nå løpende reguleringer for 2021. Fiskeridirektøren har fremmet sine forslag til reguleringer og noen fastsettes direkte av Fiskeridirektoratet, mens de fleste er oversendt og  fastsettes endelig av departementet, normalt innen nyttår.
16-12-2020
En SINTEF-utredning for Fiskarlaget peker på lasteromsvolum som erstatning for faktisk lengde i reguleringen av kystflåten under 21 meter. SINTEF begrunner forslaget med at volum vil gi kystfiskerne helt andre muligheter for en fremtidig grønn omstilling. Utredningen er sendt på høring i organisasjonen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.