Fiskarlaget Nyheter

02-06-2020
Havforskingsinstituttet (HI) tilrår nye mål og tiltak for kysttorsk nord for 62. breiddegrad. Kysttorsken er under press, og reguleringa til no har ikkje strekt til for å få opp bestanden meiner HI.
29-05-2020
Flere år med lav rekruttering gir lavere anbefalt kvoteråd for nordsjøsild. ICES anbefaler at fangsten av nordsjøsild bør ikke overstige 365.792 tonn i 2021.
29-05-2020
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker fredag Austevoll. På formiddagen var det et godt besøkt møte med representanter for næringen (bildet).
29-05-2020
Det er flertall i Stortinget for at alle med rettigheter fra Finnmark får delta i det kvoteregulerte kongekrabbefisket. Forslaget ble fremmet av Bengt Rune Strifeldt (Frp).
29-05-2020
Norges Råfisklags årsmøte er for første gang gjennomført digitalt. Det 82. årsmøtet hadde en saksliste med kun de sakene som vedtektene forplikter behandling av. Årsmøtet valgte Rolf Guttorm Kristoffersen til ny nestleder.
28-05-2020
Landsstyret i Norges Fiskarlaget mener Stortingets vedtak i kvotemeldingen har skapt usikkerhet for næringen og tilrår ytterligere dialog og vurdering om utredninger. Fiskarlaget har alt iverksatt egen utredning i sitt oppfølgende arbeid.
27-05-2020
Myndighetene har som en følge av utvidet grensekontroll begynt å håndheve meldeplikt når man har oppholdt seg utenfor 12-mila i over 36 timer. Som en service til medlemmer har vi her en info om melderutinene.
27-05-2020
Lars Ove Stenevik tar over etter Jonny Garvik som styreleder i Norges Sildesalgslag. Han ble valgt under det digitale årsmøtet tirsdag 26. mai.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.