Fiskarlaget Nyheter

26-05-2020
Sildelaget gjennomfører tirsdag sitt årsmøte i digital innpakning. 
25-05-2020
Norges Fiskarlag har på vegne av et medlem fått medhold i en klagesak knyttet til bruk av sporingsdata fra AIS. Sjøfartsdirektoratet ga fiskeren gebyr med bakgrunn i AIS-data. Gebyret er nå slettet.
20-05-2020
Departementet kommer nå med nye krav som skal bidra til bedre dyrevelferd og mindre søppel i havet. Fra 1. juni skal redskaper som teiner, garn og liner røktes hver uke.
20-05-2020
-Nor-Fishing 2020 går digitalt!  Det er beskjeden fra stiftelsen bak messen som i år feirer 60. Det utredes nå hvordan messen kan gjøre disse grepene, og om utstillerne deler visjonen.
19-05-2020
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen og daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag Steinar Jonassen møtte mandag fiskere på Helligvær. Hovedtema for møtet var Kvotemeldingen og det videre arbeidet med denne.
18-05-2020
Arbeidsgruppen HMS i fiskeflåten vil gjennomføre et forprosjekt for å se på utvikling av et standardisert system for nødstopp med varsling for fiskefartøyer under 15 meter. Vi søker nå to fiskere om bistand i forprosjektet, som spesielt tar sikte på å sikre enefiskerne bedre.
15-05-2020
Fiskere i flere deler av landet bidrar til at det nå lages alternative 17.-maitog. Fiskefartøy og andre båter skal flere steder delta i lokale nasjonalsdagsmarkeringer etter at den ordinære feiringen ikke kan gjennomføres.
15-05-2020
Flere fiskere i ulike deler av landet har fått påtale fra politiet for brudd på utlendingsloven. Brudd inntreffer når man er mer enn 36 timer utenfor territorialgrensen på 12 nautiske mil ut fra kysten og ikke melder grensepasseringen.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.