Fiskarlaget Nyheter

15-05-2020
Fiskarlagsmedlemmer i Sør kan nå søke om stipend for utdanning eller til kurs og møter gjennom Apoteker Hegges Stipend. Søknadsfristen er 15. juni.
14-05-2020
Havforskarane tilrår fangst av 250 000 tonn tobis i 2020. Bakgrunnen er historisk sterk rekruttering, framleis mykje av dei eldre fiskane og god mattilgang i Nordsjøen.
14-05-2020
Fiskarlaget Midt-Norge ber Norges Råfisklag om å arbeide for å få på plass igjen minstepriser på fisk. Minsteprisene er suspendert på en rekke arter som følge av koronapandemien.
14-05-2020
Landsstyret i Norges Fiskarlag har satt ned et internt utvalg som skal gjennomgå problestillinger knyttet til arealtilgang og fiskemuligheter nært kysten i torskefiskeriene. Utvalget skal levere innstilling innen 20. august i år.
14-05-2020
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har opphevet den midlertidige suspensjonen av bearbeidingsplikten.
14-05-2020
Ikke alle eiere av fiskefartøy og lastefartøy under 15 meter er klar over at fartøyinstruksen blir ugyldig dersom fartøyet forliser eller får betydelig skade. Les info fra Sjøfartsdirektoratet.
13-05-2020
Nærings- og fagorganisasjoner har i liten grad vært involvert i arbeidet med Klimakur 2030. Det kan ha påvirket treffsikkerheten og realismen i ulike beskrevne tiltak, skriver Fiskarlaget i sitt høringssvar knyttet til ambisjoner om halvering av klimagassutslipp innen 2030.
13-05-2020
Fiskarlaget har i et høringssvar bedt Miljødirektoratet om å ta sjølaksefiskerne alvorlig, og starte en dialog med næringen om hvordan sjølakseforvaltningen kan bli bedre, både for laksen og for sjølaksefiskerne.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.