Fiskarlaget Nyheter

07-10-2021
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei til 197 212 tonn i 2022. Det er nesten på kiloet det samme volumet som for 2021.
07-10-2021
Fiskeridirektoratets opprenskingstokt leverer også i år et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske. I tillegg til over 1000 garn, er det også tatt opp mengder av andre fiskeredskaper fra havbunnen.
07-10-2021
Fiskarlagets faglige syn på planlegging og forvaltning av kystsonen er grundig omtalt i en ny bok som nå er lansert.
06-10-2021
Fiskerinæringa bidrar til stor aktivitet og verdiskaping langs hele kysten. Dyktige fiskere, klok forvaltning og stabile rammebetingelser er viktige forklaringer. Det oppfordrer vi også den nye regjeringen til å følge opp, skriver Fiskarlagets ledelse i dette åpne brevet.
05-10-2021
Hele styret ble gjenvalgt da Fiskarlaget Nord tirsdag holdt sitt årsmøte i Tromsø. Roger Hansen fortsetter som leder i laget.
05-10-2021
Årsmøtet i Fiskarlaget Nord har enstemmig gitt sin tilslutning til å arbeide videre med en forenklet organisasjonsmodell i Norges Fiskarlag. Målet er etablering av to i stedet for sju regionale enheter.
05-10-2021
Fiskarlaget Nord utnevnte tre nye æresmedlemmer under årsmøtet. Knut Werner Hansen, Arvid Ahlquist og Ivar Sagen ble alle hedret for sin innsats og arbeid for fiskerne.
05-10-2021
Susanne Mortensen høstet den største og lengste applausen under årsmøtet til Fiskarlaget Nord. Det skjedde etter at Cecilie Myrseth (Ap) omtalte 24-åringens erfaringer som kvinnelig fisker som uakseptable og pinlige for næringen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.